سایت
جشنواره ملی و فرهنگی رنگها و نیرنگها

پنج شنبه، 7 بهمن 1400 Thursday, 27 January 2022 ساعت ×

جوایز جشنوارهبخش های پوستر ، کاریکاتور ، پادکست ، کتاب صوتی، موشن گرافیک و موشن کمیک هر کدام از بخش ها:

نفر اول : 30/000/000  ریال

نفر دوم : 20/000/000 ریال 

نفر سوم:  15/000/000 ریال 

بخش فیلم کوتاه 

نفر اول 70/000/000 ریال 

نفر دوم 50/000/000 ریال 

نفر سوم 30/000/000 ریال

بخش نمایش کوتاه

نفر اول 45/000/000 ریال 

نفر دوم 35/000/000 ریال 

نفر سوم  20/000/000 ریال