سایت
جشنواره ملی و فرهنگی رنگها و نیرنگها

دوشنبه، 26 مهر 1400 Monday, 18 October 2021 ساعت ×

صفحه اصلی » پوستر جشنواره

پوستر نخستین جشنواره ملی فرهنگی و هنری رنگها و نیرنگها
13 بهمن 1399, 08:56
رونمایی از پوستر همایش

پوستر نخستین جشنواره ملی فرهنگی و هنری رنگها و نیرنگها

پوستر رسمی نخستین جشنواره ملی فرهنگی و هنری رنگها و نیرنگها  رونمایی شد.